OBCHODNÍ PODMÍNKY TA FUXA

Obchodní podmínky tenisové akademie:

Omluvení tréninku: Omluvit trénink můžete vždy nejpozději den před plánovaným termínem do 20:00. Pokud omluva přijde později, bude trénink považován za proběhlý.

Vyúčtování tréninků: Tréninky se vyúčtují měsíc zpětně. To znamená, že tréninky, které absolovujete např. v září, platíte na začátku října. Pro nárazové klienty, kteří absolvují individuální tréninky, platí výjimka: mohou platit ihned po skončení každé lekce.

Formy úhrady: Úhradu za tréninky lze provést hotově nebo převodem na náš bankovní účet. V případě opakovaného zpoždění s platbou si vyhrazujeme právo požádat o předplacení kreditu za tréninky.

Využití MULTISPORT kartičky: Během letní sezóny můžete využívat MULTISPORT kartičku, která pokryje polovinu ceny za hodinu (kurt). V zimní sezóně však využití MULTISPORT kartičky není možné.

Vysoká absence: Pokud dlouhodobě chybíte ve stálém rozvrhu tréninků, vyhrazujeme si právo vaše místo nahradit jiným klientem.

Změny ve skupinových lekcích: Velikost skupinových lekcí se může měnit a tím i cena za lekci. Pokud skupina klesne o více než dva členy, budeme kontaktovat zbývající členy s návrhem na úpravu velikosti skupiny a cenou. Pokud se skupina zvětší, cena za lekci se sníží.

Účast na speciálních akcích: Účast na dětských letních kempech, jednodenních soustředěních nebo turnajích není povinná. Pokud se však přihlásíte a následně se nedostavíte bez včasné omluvy, bude vám tato účast započtena do vyúčtování.

Zodpovědnost za zranění a úrazy: V případě zranění dítěte, či hráče neodpovídá tenisová škola za úrazy, pokud nebyly způsobeny nedbalostí ze strany trenéra.

Osobní věci: Tenisová škola neodpovídá za ztrátu osobních věcí hráčů.

Změny v rozvrhu: V případě nemoci stálého trenéra zajištuje tenisová škola jiného trenéra pro uskutečnění tréninku.

OBCHODNÍ PODMÍNKY TA FUXA

Obchodní podmínky tenisové akademie:

Omluvení tréninku: Omluvit trénink můžete vždy nejpozději den před plánovaným termínem do 20:00. Pokud omluva přijde později, bude trénink považován za proběhlý.

Vyúčtování tréninků: Tréninky se vyúčtují měsíc zpětně. To znamená, že tréninky, které absolovujete např. v září, platíte na začátku října. Pro nárazové klienty, kteří absolvují individuální tréninky, platí výjimka: mohou platit ihned po skončení každé lekce.

Formy úhrady: Úhradu za tréninky lze provést hotově nebo převodem na náš bankovní účet. V případě opakovaného zpoždění s platbou si vyhrazujeme právo požádat o předplacení kreditu za tréninky.

Využití MULTISPORT kartičky: Během letní sezóny můžete využívat MULTISPORT kartičku, která pokryje polovinu ceny za hodinu (kurt). V zimní sezóně však využití MULTISPORT kartičky není možné.

Vysoká absence: Pokud dlouhodobě chybíte ve stálém rozvrhu tréninků, vyhrazujeme si právo vaše místo nahradit jiným klientem.

Změny ve skupinových lekcích: Velikost skupinových lekcí se může měnit a tím i cena za lekci. Pokud skupina klesne o více než dva členy, budeme kontaktovat zbývající členy s návrhem na úpravu velikosti skupiny a cenou. Pokud se skupina zvětší, cena za lekci se sníží.

Účast na speciálních akcích: Účast na dětských letních kempech, jednodenních soustředěních nebo turnajích není povinná. Pokud se však přihlásíte a následně se nedostavíte bez včasné omluvy, bude vám tato účast započtena do vyúčtování.

Zodpovědnost za zranění a úrazy: V případě zranění dítěte, či hráče neodpovídá tenisová škola za úrazy, pokud nebyly způsobeny nedbalostí ze strany trenéra.

Osobní věci: Tenisová škola neodpovídá za ztrátu osobních věcí hráčů.

Změny v rozvrhu: V případě nemoci stálého trenéra zajištuje tenisová škola jiného trenéra pro uskutečnění tréninku.